Bezpečnostní a etické podmínky provozu jezdecké stáje a jezdeckého výcviku:


 • Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého ohlásit se v kanceláři a respektovat pokyny majitele, trenéra nebo zkušených jezdců/členů jezdecké společnosti ošetřovatelů.
 •  Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje.
 •  Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením trenéra nebo zkušených jezdců/členů jezdecké společnosti a ošetřovatelů.
 •  Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme, nedráždíme a bez souhlasu trenéra nebo zkušených jezdců/členů jezdecké společnosti a ošetřovatelů, nekrmíme pamlsky.
 • Pro jezdecký výcvik je nutná vhodná výstroj – jezdecké boty nebo chapsy (začátečníci mohou mít jinou vhodnou pevnou obuv s rovnou podrážkou a malým podpatkem), pružné jezdecké kalhoty nebo přiléhavé tepláky, košili nebo svetr s dlouhým rukávem, v zimě pak bundu a rukavice. Jezdec nesmí mít náramky, řetízky, popřípadě jiné zachytitelné a ostré předměty.
 • Všichni jezdci musí mít vždy při jízdě na koni bezpečnostní přilbu, bezpečnostní vestu, popř. páteřní chránič.
 • Při příchodu ke koni ho slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany, ve volném prostranství nikdy ke koni nepřistupujeme ze zadu..
 • V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti.
 • Při manipulaci s koňmi ve stáji při místování, čištění apod. budou všichni koně uvázáni na ohlávce.
 • Čištění a přivazování koně provádět vždy z té strany, kde je minimální nebezpečí přiražení nebo přitisknutí koněm.
 • Koně vodíme na uzdečce nebo na vodící ohlávce s udidlem (vždy po jeho levé straně), jednoho koně vede jeden člověk. Dva koně může vést pouze dospělá osoba, zaměstnaná ve stájích,a to za největší opatrnosti a dodržení ostatních bezpečnostních pokynů. Je důležité se naučit správně vodit a převádět koně. Při vedení koně v zástupu dodržovat rozestup minimálně 3 m. Otěže, opratě, vodící řemen nevláčíme po zemi nebo nemáme omotány kolem ruky nebo těla.
 • K neklidnému nebo podrážděnému koni nevstupujeme do boxu, ani se jinak nepřibližujeme /to mohou pouze pracovníci Jezdecké společnosti s důrazem na opatrnost, obezřetnost a bezpečnostní pravidla/.
 • Neobvyklé chování nebo poranění koně je povinností nahlásit trenérovi, popřípadě plnoletým členům jezdecké stáje.
 • Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu jezdcem. Případné závady je nutné hlásit cvičiteli nebo trenérovi.
 • V případě zapůjčení věcí (např. uzdečka, sedlo, dečka, bezpečnostní přilba a vesta) se po vrácení kontroluje jejich stav a ukládají se na svá místa.
 • Členové jezdecké společnosti i turističtí jezdci se zavazují respektovat pokyny trenéra,  cvičitele nebo jiné pověřené osoby, a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.
 • Noví jezdci objektivně informují trenéra o svých jezdeckých zkušenostech. Trenér si vyzkouší nové jezdce, tak aby si ověřil uvedený stav věci.
 • Jakékoliv zranění koně bude neprodleně nahlášeno přítomnému cvičiteli, trenérovi či zkušenějšímu jezdci, který uváží způsob ošetření koně, příp. přivolání veterinárního lékaře.
 • Do areálu Jezdecké společnosti nepřicházíme pod vlivem alkoholu, sedativ či drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačku, kouřit a telefonovat. V celém areálu je všem osobám přísně zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje, sedativa či jiné psychotropní látky. V areálu Jezdecké společnosti je zakázáno odhazovat odpadky.
 • Jezdecký výcvik je provozován na vlastní nebezpečí jezdce nebo zákonného zástupce dítěte. Jezdcům se doporučuje pojistit se proti úrazu. Jezdecká společnost je pojištěná v rámci odpovědnosti za škodu pouze pro případy, kdy pracovníci Jezdecké společnosti přímo způsobí nebo udělají chybu, která vede ke škodě na zdraví nebo majetku.
 • U mládeže do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě na koni příslušný zákonný zástupce dítěte.
 • Pro práci u koní je nezbytné naučit se zacházet s nářadím ve stáji.
 • Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu – koní, oblečení, nářadí, stáje, areálu. V areálu je povinností jezdce vždy posbírat trus koní a opustit jízdárnu/kolbiště/kruhovku v bezvadném pořádku. Pokud si jezdec rozsvítí v areálu společnosti, je povinen také zhasnout.
 • K jezdecké praxi je doporučeno vzdělávat se i v jezdecké teorii.
 • Měli bychom jezdit ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních zdraví kolemjdoucí první. Všichni jezdci, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě, a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.