HIPOREHABILITACE – HIPOTERAPIE 

Pohyb koňského hřbetu je nenahraditelný v terapii pohybových poruch - hipoterapii. Prostředí koně a komunikace s ním je nenahraditelnou součástí léčby v pedagogicko psychologických aktivitách.
 

Hipoterapie  

Cílem hipoterapie: zlepšení fyzického stavu nebo alespoň přispět k udržení stávající kondice.
 

Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění
 

Cílem ježdění:

 • motorické, psychické a emocionální povzbuzení (možnost využít koně jako prostředníka a podpořit u uživatelů pozitivní změny v chování)
 • odstranit nebo zmírnit projevy duševních poruch nebo smyslových deficitů
 • rozvíjet sociální dovednosti, psychomotorické schopnosti a koncentraci

 

Sport handicapovaných

Cílem ježdění:

 • jezdecký sport na rekreační úrovni bude rozšiřovat sportovní aktivity handicapovaných a napomáhat k jejich integraci do společnosti.
 • motorické a psychické povzbuzení.

 

Rekondiční ježdění

Cílem ježdění:

 • opatření směřující k obnově výkonnostního potenciál aktivizačním ježděním klientů je například po úrazu, po dlouhé nemoci atd.
 • motorické a psychické povzbuzení.

 

AGROTURISTIKA
 

Cílem agroturistiky:

 • seznámení návštěvníků se životem u koní, včetně osvojení jezdeckých dovedností. 
 • vyjížďky do přírody pod vedením instruktora
   
 • výuka jízdy na koních na jízdárně

 

JEZDECTVÍ – středisko mládeže

 • Jezdecká společnost je zaměřená na volnočasové aktivity dětí a mládeže za využití koní. Při své činnosti se věnuje převážně klasickému stylu. Dále pak práci ze země za využití metody přirozené komunikace.
 • Volnočasová aktivita vhodná pro děti od 10 let i dospělé. Škola ježdění zahrnuje teoretickou i praktickou výuku péče o koně, postrojování a jízdy na koni.
 • jízdárenská výuka pro začátečníky
 • jízdárenská výuka pro pokročilé
 • vyjížďky do přírody
 • skokové hodiny
 • příprava na zkoušky základního výcviku (ZZVJ)
 • skoková i drezurní soustředění,   popř. kombinace drezurního soustředění se skokovým.

JEZDECKÝ SPORT – pořádání závodů

Pořádání jezdeckých závodů různých úrovní:

 • parkurové závody
 • drezurní závody
 • pony závody
 • hobby závody

 SEMINÁŘE – školicí středisko

Pořádání odborných seminářů (teoretická i praktická část) pro:

 • začínající chovatele koní
 • pro agroturistické jízdárny
 • začínající jezdce
 • další odborné semináře na přání, prostřednictvím špičkových externích pracovníků

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 • Příměstský tábor – zimní i letní aktivita pro děti ve věku od 5 - 16 let, s výukou jízdy na koni, péčí o koně, výtvarnými a dalšími zájmovými aktivitami v areálu jezdecké společnosti.

LETNÍ JEZDECKÉ TÁBORY


Týdenní pobyty dětí a mládeže ve věku od 10 - 15 let, pro začínající i pokročilé: s výukou jízdy na koni, péčí o koně, výtvarnými a dalšími zájmovými aktivitami v areálu jezdecké společnosti

 • jízdárenská výuka pro začátečníky
 • jízdárenská výuka pro pokročilé
 • vyjížďky do přírody
 • volnočasové aktivity se zaměřením k přírodě a zemědělství
 • pořádání výletů s jezdeckou tématikou (např. závody dostihových a parkurových koní)

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Pořádání kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost, např.:

 • jezdecká představení
 • Hubertova jízda
 • dny otevřených dveří
 • seniorské dny
 • den dětí
 • masopusty
 • pálení čarodějnic

PORADENSTVÍ

Poradenství v oblastech, např.:

 • chovu koní
 • zprostředkování koupě koně - vytipování vhodného koně dle představ zákazníka
 • veterinární vyšetření
 • zkouška "pod sedlem"
 • vyřízení související administrativy (kůň/jezdec)

PŘEPRAVA KONÍ

 • Transport koní - přívěs pro 2 koně. Doprava po ČR i Evropě.

USTÁJENÍ KONÍ

 • Ustájení ve venkovních boxech, podestýlka sláma nebo piliny, vyhřívaná napáječka, krmení 2x denně, pastva, minerály, kruhovka a jízdárna.